Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu św. udzielamy w czasie Mszy św. o 13.00
- w drugą niedzielę miesiąca
- w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się
w piątki przed niedzielą Chrztu św. o godz. 19.00.

Przypominamy, że chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej co najmniej na miesiąc przed planowaną datą Chrztu św.

Dokumenty potrzebne do chrztu św. dziecka:
- akt urodzenia dziecka
- dowody osobiste rodziców
- akt ślubu kościelnego (lub ślubu cywilnego)
- jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej parafii, to zezwolenie z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii

Rodzice chrzestni:
- ukończony 16 rok życia i po przyjęciu sakramentu Bierzmowania
- muszą być praktykującymi w sakramentach świętych (przystępują do Spowiedzi św. i Komunii św.)
- powinni być dla dziecka przykładem praktykowania w wierze oraz miłości do Boga i ludzi
- jeżeli nie są z naszej parafii, to „ zaświadczenie" ze swojej parafii zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

Nowożeńcy:
- aktualne świadectwo Chrztu świętego (ważne 3 miesiące do spisania protokołu przedślubnego)
- dowody osobiste
- świadectwo Bierzmowania
- świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej ( może być ksero)
- zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
- zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
- dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy (ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia)
- gdy narzeczeni nie mieszkają w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego
- spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej co najmniej 6 miesięcy przed zamierzoną datą ślubu.

Świadkowie:
- dowody osobiste
- ukończony 18 rok życia
- wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Termin Bierzmowania w naszej parafii - jest podawany po ustaleniu z Księdzem Biskupem.

Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu świętego
- jeżeli kandydat jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie z parafii zamieszkania
- udział w przygotowaniu do Bierzmowania w parafii zamieszkania
- udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest w wieku szkolnym)

Świadkowie bierzmowania:
- powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św.
i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do bierzmowania (najlepiej rodzice chrzestni)

SAKRAMENT POKUTY

Spowiedź św. w naszym kościele:

STAŁY KONFESJONAŁ od poniedziałku do soboty od 16.00 do 17.00, oraz
- 20 minut przed Mszą św.
- przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu
- w czasie rekolekcji parafialnych według podanego planu
- można również umówić się na Spowiedź św. indywidualnie z konkretnym kapłanem
- zachęcamy do comiesięcznej Spowiedzi św., szczególnie w pierwsze piątki miesiąca!

Warunki dobrej Spowiedzi św.:
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie za grzechy
poniedziałek – sobota

CODZIENNIE SPOWIADAMY OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY od 16.00 do 17.00

poniedziałek

o. BŁAŻEJ SEKULA OFM

wtorek

o. TYCJAN KUBIAK OFM

środa

o. KORNELIUSZ MROZIŃSKI OFM

czwartek

o. JUSTYN BERUS OFM

piątek

o. IZYDOR SCHMITCHEN OFM

sobota

o. IWO HOEFT OFM

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Termin Pierwszej Komunii św. w naszej parafii - druga sobota maja o godz. 10.00 i 12.00

Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu świętego
- udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w parafii zamieszkania
- udział w lekcjach religii w szkole
- jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św.
z parafii zamieszkania rodziców i dziecka

Przypominamy:
III Przykazanie Boże: „ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
I Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć"
III Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.

Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św. w której uczestniczymy, w pierwsze piątki miesiąca, w czasie udzielania sakramentów świętych, na pogrzebach, itp.)

Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:
- stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
- zachować post eucharystyczny - 1 godz. przed przyjęciem Komunii św.
- obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
- zachować szczególne skupienie

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych:
-na życzenie Chorego lub Rodziny - jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny)
- w pierwsze piątki miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św.
- na wezwanie do Chorego do domu z naszej parafii, w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia
- w kościele (np. z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy misji św.)

Uwaga: jeżeli sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu - to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.

Stała opieka nad chorymi - w pierwsze piątki miesiąca - od godz. 9.00, w nagłych przypadkach o każdej porze. Chorych, których mamy odwiedzać w pierwsze piątki miesiąca należy zgłosić w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
- udzielany jest mężczyznom po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego
- Wyższe Seminarium Duchowne w naszej franciszkańskiej Prowincji Zakonnej
pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wronkach
- osoby zainteresowane przygotowaniem do kapłaństwa w naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, mogą bliższe informacje uzyskać w naszym franciszkańskim klasztorze w kancelarii parafialnej lub przy furcie klasztornej oraz na stronie naszej Prowincji Zakonnej: www.franciszkanie.net

Prośba: Módlmy się wszyscy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne!!!