Sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakramentu Chrztu św. udzielamy w czasie Mszy św. o 13.00
- w drugą niedzielę miesiąca
- w I i II dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych odbywają się
w piątki przed niedzielą Chrztu św. o godz. 19.00.

Przypominamy, że chrzest dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej co najmniej na miesiąc przed planowaną datą Chrztu św.

Dokumenty potrzebne do chrztu św. dziecka:
- akt urodzenia dziecka
- dowody osobiste rodziców
- akt ślubu kościelnego (lub ślubu cywilnego)
- jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają w innej parafii, to zezwolenie z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii

Rodzice chrzestni:
- ukończony 16 rok życia i po przyjęciu sakramentu Bierzmowania
- muszą być praktykującymi w sakramentach świętych (przystępują do Spowiedzi św. i Komunii św.)
- powinni być dla dziecka przykładem praktykowania w wierze oraz miłości do Boga i ludzi
- jeżeli nie są z naszej parafii, to „ zaświadczenie" ze swojej parafii zamieszkania, że mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa:

Nowożeńcy:
- aktualne świadectwo Chrztu świętego (ważne 3 miesiące do spisania protokołu przedślubnego)
- dowody osobiste
- świadectwo Bierzmowania
- świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej ( może być ksero)
- zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
- zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
- dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy (ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia)
- gdy narzeczeni nie mieszkają w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego
- spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej co najmniej 6 miesięcy przed zamierzoną datą ślubu.

Świadkowie:
- dowody osobiste
- ukończony 18 rok życia
- wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Termin Bierzmowania w naszej parafii - jest podawany po ustaleniu z Księdzem Biskupem.

Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu świętego
- jeżeli kandydat jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie z parafii zamieszkania
- udział w przygotowaniu do Bierzmowania w parafii zamieszkania
- udział w lekcjach religii w szkole (jeżeli kandydat jest w wieku szkolnym)

Świadkowie bierzmowania:
- powinni być po przyjęciu Sakramentu Bierzmowania, powinni przystąpić do Spowiedzi św.
i Komunii św. oraz powinni być przykładem życia wiarą na co dzień dla kandydata do bierzmowania (najlepiej rodzice chrzestni)

SAKRAMENT POKUTY

Spowiedź św. w naszym kościele:

STAŁY KONFESJONAŁ od poniedziałku do soboty od 16.00 do 17.00, oraz
- 20 minut przed Mszą św.
- przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy według podanego planu
- w czasie rekolekcji parafialnych według podanego planu
- można również umówić się na Spowiedź św. indywidualnie z konkretnym kapłanem
- zachęcamy do comiesięcznej Spowiedzi św., szczególnie w pierwsze piątki miesiąca!

Warunki dobrej Spowiedzi św.:
- rachunek sumienia
- żal za grzechy
- mocne postanowienie poprawy
- szczera spowiedź
- zadośćuczynienie za grzechy
poniedziałek – sobota

CODZIENNIE SPOWIADAMY

OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY

od 16.00 do 17.00

SAKRAMENT EUCHARYSTII

Termin Pierwszej Komunii św. w naszej parafii - druga sobota maja o godz. 10.00 i 12.00

Potrzebne dokumenty:
- świadectwo Chrztu świętego
- udział w przygotowaniu do Pierwszej Komunii św. w parafii zamieszkania
- udział w lekcjach religii w szkole
- jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie na Pierwszą Komunię św.
z parafii zamieszkania rodziców i dziecka

Przypominamy:
III Przykazanie Boże: „ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
I Przykazanie Kościelne: „W niedziele i święta nakazane we Mszy św. nabożnie uczestniczyć"
III Przykazanie Kościelne: „Przynajmniej raz w roku, w czasie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.

Zachęta Kościoła Świętego: Uczestniczyć jak najczęściej we Mszy św. oraz przystępować jak najczęściej do Komunii św. (np. w czasie każdej Mszy św. w której uczestniczymy, w pierwsze piątki miesiąca, w czasie udzielania sakramentów świętych, na pogrzebach, itp.)

Warunki godnego przyjęcia Komunii św.:
- stan łaski uświęcającej (nie można mieć na sumieniu żadnego grzechu ciężkiego)
- zachować post eucharystyczny - 1 godz. przed przyjęciem Komunii św.
- obudzić w sobie intencję przyjęcia Jezusa Chrystusa, by Go w ten sposób uwielbić oraz uzyskać od Niego jak najwięcej łask
- zachować szczególne skupienie

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych:
-na życzenie Chorego lub Rodziny - jeżeli Chory nie jest w stanie sam o ten sakrament poprosić (np. jest nieprzytomny)
- w pierwsze piątki miesiąca w czasie odwiedzin Chorych z Komunią św.
- na wezwanie do Chorego do domu z naszej parafii, w każdym czasie, szczególnie gdy jest zagrożenie życia
- w kościele (np. z okazji Światowego Dnia Chorego, w czasie rekolekcji czy misji św.)

Uwaga: jeżeli sakrament Namaszczenia Chorych i Komunia św. udzielane są w domu - to przygotowujemy stół tak jak na kolędę: Krzyż i zapalone świece ustawione na białym obrusie. Może być również przygotowana woda święcona.

Stała opieka nad chorymi - w pierwsze piątki miesiąca - od godz. 9.00, w nagłych przypadkach o każdej porze. Chorych, których mamy odwiedzać w pierwsze piątki miesiąca należy zgłosić w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA
- udzielany jest mężczyznom po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego
- Wyższe Seminarium Duchowne w naszej franciszkańskiej Prowincji Zakonnej
pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się we Wronkach
- osoby zainteresowane przygotowaniem do kapłaństwa w naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu, mogą bliższe informacje uzyskać w naszym franciszkańskim klasztorze w kancelarii parafialnej lub przy furcie klasztornej oraz na stronie naszej Prowincji Zakonnej: www.franciszkanie.net

Prośba: Módlmy się wszyscy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne!!!