Kategoria Archiwum: Orędzia, Listy, Komunikaty

LIST NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2020 WIELKA TAJEMNICA WIARY

LIST NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2020 WIELKA TAJEMNICA WIARY   Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Oto wielka tajemnica wiary – to pierwsze słowa, które kapłan wypowiada w czasie każdej Eucharystii, po słowach konsekracji i ukazaniu wiernym Ciała i Krwi Chrystusa. I rzeczywiście - wielka jest to tajemnica wiary... Tajemnica, która jednocześnie jest źródłem,…
Czytaj więcej

Życzenia bpa Wiesława Śmigla na Boże Narodzenie A.D.

            ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE BISKUPA DIECEZJALNEGO Drodzy bracia kapłani i diakoni; Czcigodne osoby konsekrowane; Umiłowani w Chrystusie diecezjanie; Wszyscy goście, odwiedzający naszą diecezję!   Papież Franciszek w I niedzielę adwentu przekazał Kościołowi List Apostolski „Admirabile signum”, o znaczeniu i wartości żłóbka, w którym napisał, że Boże Narodzenie ukazuje czułość Boga. Czytamy…
Czytaj więcej

ADMIRABILE SIGNUM – Listy papieża Franciszka o żłóbku

ADMIRABILE SIGNUM List Apostolski Ojca Świętego Franciszka o znaczeniu i wartości żłóbka   "Wymiar i wielkość wydarzeń wymaga przyjęcia odpowiedzialności w sposób globalny i wspólnotowy. (...) Dziś jako lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie ból naszych braci zranionych na ciele i na duszy." „Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor…
Czytaj więcej

PROGRAM DUSZPASTERSKI 2020 – WIELKA TAJEMNICA WIARY

Kończymy realizację dwuletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce poświęconego Duchowi Świętemu, Jego darom i chrześcijańskiemu świadectwu w Jego mocy. W tym kontekście wyrażam wdzięczność za skorzystanie z materiałów dostępnych w tematycznych zeszytach, opracowanych przez Komisję Duszpasterstwa KEP, przy znaczącym współudziale specjalistów wielu dziedzin teologicznych. Nowy program duszpasterski Już za niespełna miesiąc, w pierwszą niedzielę Adwentu…
Czytaj więcej