Stary cmentarz

Stary cmentarz przy parafii św. Ap. Piotra i Pawla w Toruniu - Podgórz

Początki starego cmentarza związane są ściśle z wybudowaniem w 1598 roku na skraju osady Podgórz, kościoła św. Anny, który zastąpił podupadającą w wyniku zalewania przez Wisłę dotychczasową świątynię pod wezwaniem św. Mikołaja, położoną obok Zamku Dybowskiego.
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem, przy kościele chowano zmarłych parafian. Burzliwe dzieje kościoła św. Anny zakończyły się wraz z przygotowaniami wojsk napoleońskich do obrony Torunia przed Rosjanami. Przygotowania te polegały na zniszczeniu wszelkich budowli mogących dawać osłonę i schronienie atakującym. Los innych zabudowań podzielił także podgórski kościół, zaś materiał pozyskany z rozbiórki cmentarnego ogrodzenia posłużył Francuzom do budowy przeprawy przez Wisłę.
Kościoła nigdy nie odbudowano, gdyż jego funkcję przejęła świątynia przyklasztorna. Na jego miejscu stoi obecnie figuralna grupa ukrzyżowania. Cmentarz jednak pozostał i trwa do dziś jako miejsce spoczynku wielu wybitnych mieszkańców Podgórza.