Msze św. gregoriańskie i bezterminowe

W naszym klasztorze można zamawiać Msze św. gregoriańskie za zmarłych, czyli 30 Mszy św. za jednego zmarłego odprawianych codziennie. Termin tych Mszy św. można ustalić telefonicznie (klasztor: tel. 56 657 14 10 lub kancelaria parafialna: tel. 56 657 14 29).

W naszym klasztorze można zamawiać intencje bezterminowe – to intencje odprawiane bez określonej daty i godziny, ale w pierwszym wolnym terminie. Intencję można zamówić drogą internetową (torun@franciszkanie.net) lub korespondencyjną (Klasztor Franciszkanów, ul. Poznańska 49, 87-100 Toruń).

Ofiarę mszalną należy przesłać na konto bankowe:
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów
ul. Poznańska 49, 87 - 100 Toruń
Numer rachunku: 76 1130 1075 8100 0000 0003 6749

Po złożeniu ofiary zamawiający otrzymają odpowiedź drogą internetową lub  korespondencyjną, potwierdzającą zamówione intencje mszalne.