Nowy cmentarz

Nowy Cmentarz w Podgórzu

Na początku lat trzydziestych XX wieku, stary cmentarz stał się za mały na potrzeby podgórskiej parafii. Z uwagi na niewielką powierzchnię oraz brak możliwości powiększenia jej powstała konieczność poszukiwania nowego miejsca inhumacji (pochówków).
Problem ten rozwiązał ówczesny proboszcz ks. Józef Domachowski uzyskując 14 maja 1937 zezwolenie na lokalizację nowego cmentarza od Starosty Powiatowego Tadeusza Bruniewskiego.
Odtąd nowym cmentarzem stał się plac położony ok. 1 km od centrum Podgórza, graniczący od północnego zachodu z szosą Toruń – Inowrocław, od południa z terenem Skarbu Państwa Polskiego oraz parcelami Ernesta Brauna, od północy zaś z terenem podgórskiej gazowni.

Lokalizację cmentarza poprzedziły wnikliwe (trwające sześć dób) badania penetracji wód gruntowych na teren wodociągów, przeprowadzone w marcu i kwietniu 1937. Nie stwierdzono przenikania barwnika anilinowego zapuszczonego w cmentarnej studni „E” do podgórskiego ujęcia wody jak również do pozostałych studni cmentarnych oraz prywatnych znajdujących się na okolicznych posesjach. Badania wykonał inżynier Jeżewski.
Wizytujący parafię w czerwcu tegoż roku Biskup Glaubitz, odwiedził nowy cmentarz, zwracając uwagę na roztaczający się z niego piękny widok na Wisłę.

Źródło: „Wiadomości Kościoła i Parafii Podgórza” 23.05.1937 i 20.06.1937