Dzierżawa grobów

Opłaty za dzierżawę grobów regulować można w kancelarii parafialnej lub wpłacając na konto klasztorne podając: imię i nazwisko osoby zmarłej, numer pola i grobu oraz podając okres który opłata obejmuje.
Prosimy o terminowe opłacanie dzierżawy za groby oraz dziękujemy tym, którzy czynią to systematycznie.