OGŁOSZENIA PARAFIALNE UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 21.11.2021 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA WSZECHŚWIATA

21.11.2021 r.

 

Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Parafian i przybyłych Gości!

 

 1. Mamy Króla! Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel, Król wszechświata. Należymy do królewskiego rodu i z Chrystusem mamy udział w królewskim kapłaństwie. Znakiem Jego królowania nie jest jednak korona, lecz krzyż zbawienia, który wisi na ścianach naszych domów, jest wpisany w nasze serca i którym znaczymy siebie, gdy stajemy do modlitwy. A ponieważ szlachectwo zobowiązuje, niech świadomość przynależności do królewskiego rodu zobowiązuje nas do godnego życia.

Kolejny rok liturgiczny kończymy uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi możemy dziś uzyskać odpust zupełny.

 

 1. Dziękuję wszystkim, którzy wczoraj uczestniczyli bezpośrednio w drodze synodalnej w naszej parafii.

 

 1. W listopadzie za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. W zakrystii i kancelarii przyjmujemy wypominki roczne: przez cały rok w każdą pierwszą środę o 8:00 Msza w intencji zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach, a w każdą niedzielę o 9:00 odczytujemy imiona zmarłych z wypominek.

 

 1. Dzisiaj o 11:00 Msza św. w intencji Róż Różańcowych Rodziców, a o 16:00 spotkane w klasztorze.

 

 1. W poniedziałek 22 listopada:
  • o 18:30 Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji osób proszących o dobrego męża i dobrą żonę;
  • z racji wspomnienia św. Cecylii, patronki organistów, chórów i muzyki kościelnej, na wieczornej Mysz św. będzie śpiewał chór naszej parafii Regina Familiae. Serdecznie zapraszam.

 

 1. We wtorek 23 listopada:
  • o 18:30 Msza św. w intencji dusz cierpiących w czyśćcu, a następnie spotkanie grupy modlitewnej za dusze czyśćcowe;
  • po wieczornej Mszy św. krąg biblijny.

 

 1. W środę 24 listopada o 18:30 Msza św. w intencjach zbiorowych do Matki Bożej Podgórskiej.

 

 1. W czwartek 25 listopada o 19:30 Msza św. z modlitwami uwielbienia i o uzdrowienie.

 

 1. W piątek 26 listopada:
 • imieniny obchodzi o. Leonard Bielecki. Msza św. w intencji solenizanta, na która serdecznie zapraszam, o 18:30;
 • o 17:00 spotkane Domowego Kościoła – krąg 2;
 • po wieczornej Mszy św. spotkanie młodzieży Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego.

 

 1. W sobotę 28 listopada:
  • o 10:00 spotkanie dla ministrantów i lektorów;
  • o 10:00 katecheza dla kandydatów do bierzmowania
  • o 13:00 katecheza dla rodziców, którzy swoje dzieci przygotowują do I Komunii św.
  • o 14:00 spotkanie Rycerzy św. Franciszka;
  • o 15:00 katechezy dla narzeczonych.

 

 1. W przyszłą niedzielę 28 listopada:
  • rozpoczniemy w Kościele ADWENT, czas pobożnego oczekiwania na Boże Narodzenie; Roraty w naszym kościele codziennie o 6:30. W pierwszą niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie opłatków wigilijnych, które można kupić w zakrystii i biurze parafialnym;
  • o 13:00 Msza św. w intencji o nowe powołania do lokalnej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Zakonu Braci Mniejszych, a następnie spotkanie tercjarzy w klasztorze.

 

 1. 12 grudnia będziemy gościć w naszej parafii Skautów Europy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego. Opowiedzą nam o sowiej działalności formacyjnej i wychowawczej młodych ludzi i zaproszą chętne dzieci i młodzież na spotkanie organizacyjne. Już dziś serdecznie zapraszam.

 

 1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
  • w poniedziałek 22 listopada – św. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
  • w środę 24 listopada – św. męczenników Andzreja Dung-Lac, pierwszego kapłana katolickiego Wietnamu i towarzyszy;
  • w piątek 26 listopada – św. Leonarda z Porto Maurizio, franciszkanina;
  • w sobotę 27 listopada – św. Franciszka Antoniego Fasaniego, franciszkanina.

 

 1. Spowiedź św. w naszym sanktuarium 20 minut przed Mszą św. oraz od poniedziałku do soboty od 16:00 do 17:00.

 

 1. Przy wyjścia z kościoła do nabycia tygodnik katolicki Niedziela. W numerze m.in. czy Chrystusa można ogłosić królem Polski, o tym, że Bóg jest Sędzią sprawiedliwym; o obawach i nadziejach związanych z synodem.

Można też nabyć za 5 zł Kalendarze na rok 2022 funduszu ochrony życia. Pozyskane dochody będą przeznaczone na rekolekcje dla małżonków, którzy utracili swoje dzieci.

Można także nabyć franciszkańskie kalendarze misyjne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na pomoc dla naszych braci misjonarzy w Boliwii.

 

 1. W zakrystii do nabycia:
  • opłatki na stół wigilijny,
  • świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (10 i 20 zł)
 2. Przyjmujemy już intencje na 2022 rok.

 

 1. Bardzo proszę wpłacać należności tytułem pielgrzymki na Jasną Górę.

 

 1. W minionym tygodniu zmarli z naszej parafii śp. Kazimiera Drapiewska z ul. 63 Pułku Piechoty, śp. Jerzy Obodziński z ul. Urzędniczej, śp. Albert Behrendt z ul. Idzikowskiego i śp. Marian Jędrzejczak z ul. Jasnej. .

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

 

Do skarbony pod chórem można złożyć ofiary dla migrantów z granicy polsko-białoruskiej.

 

Bardzo dziękujemy za wspólnotą modlitwę i złożone ofiary. Parafianom i Gościom życzę błogosławionej niedzieli
i nowego tygodnia.

 

o. Jozue M. Misiak OFM, proboszcz

Komentowanie jest niedostępne.