Franciszkański Ruch Apostolski

Spotkania odbywają się w każdy piątek:
- o 18.30 - Msza św. w kościele
- po Mszy św. spotkanie formacyjne w klasztorze

Opiekunem duchowym FRA jest o. Tycjan Kubiak - wikariusz parafii

Franciszkański Ruch Apostolski (FRA)

FRA jest wspólnotą ludzi młodych, głównie w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, pragnących bliżej poznać Jezusa Chrystusa w duchu św. Franciszka z Asyżu.
FRA tworzą wspólnoty działające najczęściej przy naszych franciszkańskich klasztorach w różnych miejscowościach na terenie naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu.
Młodzież franciszkańska uczestniczy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, by pogłębiać swoją wiarę i wiedzę religijną oraz poznawać duchowość Biedaczyny z Asyżu. Młodzież FRA uczestniczy również w Mszach św., adoracjach Najświętszego Sakramentu oraz w innych spotkaniach modlitewnych. W ramach spotkań FRA jest również czas na rekreację, zabawę i śpiew. Wspólnota jest też bardzo dobrą okazją do poznania siebie.
Młodzież FRA angażuje się również w dzieła apostolskie na terenie Parafii, ze szczególną troską o osoby chore i starsze.
Młodzież FRA bierze udział również w Dniach Braterstwa, czyli 2-3 dniowych spotkaniach bratersko - modlitewnych dla całego Ruchu FRA, które 3 razy w roku odbywają się w różnych miejscowościach przy naszych klasztorach.
Młodzież FRA ma również okazję by w czasie letnich wakacji wyjechać na 10 - dniowe rekolekcje zw. Alwerniami.