Poświęcenie organów i koncert organowy 22.06.2021

Kolejna już 362. rocznica konsekracji kościoła na Podgórzu zgromadziła nas na uroczystej liturgii, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. dr Bernard Marciniak. Tegoroczne świętowanie połączone było z poświeceniem organów po renowacji.

Najstarsza informacja o istniejącym instrumencie organowym w barokowym kościele klasztornym franciszkanów reformatów w lewobrzeżnej części Torunia na Podgórzu pochodzi z początku XVIII w. Był tam niewielki pozytyw, zastąpiony pod koniec wieku większym instrumentem. W latach 1889-1891 Max Terletzki zbudował nowe 10-rejestrowe organy, sygnowane jako opus 125. Wykonane ze szlachetnego metalu organowego piszczałki prospektowe zostały zabrane w 1914 na cele wojenne, dzieląc losy piszczałek wielu innych zabytkowych organów w całej Europie.

Budowę obecnych organów zaplanowano na 30 rejestrów, zamierzoną już w okresie międzywojennym, ukończył w 1952 roku organmistrz Stefan Truszczyński z Włocławka. Frontową oprawę instrumentu zaprojektował inż. Stefan Narębski, profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uroczyste poświęcenie organów odbył się 2 lutego 1953 i dokonał go Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński. Po pożarze przestarzałej instalacji traktury elektromagnetycznej w 2008 roku, przeprowadzono niezbędne prace organmistrzowsko-konserwatorskie instrumentu. Prace renowacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy dotyczyły m.in. intonowania instrumentu, wymiany pyszałek oraz wzbogacenia instrumentu o pięć nowych głosów.

Wybór 22 czerwca nie był przypadkowy, ponieważ dla naszej parafii jest to uroczystość konsekrowania kościoła, którego w 1659 r. dokonał bp Stefan Kazimierz Charbicki sufragan lwowski i prepozyt kapituły katedralnej we Włocławku.

Nieodzownym wydawało się wręcz, by uroczystości o których mowa powyżej nie połączyć z koncertem organowym. Utwory Jana Sebastiana Bacha, Maxa Regera, Felixa Mendelsshona-Bartholdy i Cesara Franca wykonał Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pana mgr Jarosław Ciechackie.

 

o. Jozue Misiak OFM, proboszcz

 

 

 

 

 

Poświęcenie organów

Komentowanie jest niedostępne.