Zakon Braci Mniejszych – Franciszkanów

Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. 

z Reguły św. Franciszka z Asyżu

 

 

 

 

a może właśnie Ty myślisz o tym, aby zostać franciszkaninem…

 

ŚW. FRANCISZEK

 Kuria naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu, z siedzibą w Poznaniu przyjmuje kandydatów do Zakonu: na kapłanów oraz na braci zakonnych. Więcej informacji także na stronie internetowej    www.franciszkanie.net

 

OFM_vocations_header_1920-x-1300_webready

 

Formacja zakonna w Zakonie Braci Mniejszych-Franciszkanów w Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu:

 

powołąnie

 

Postulat


 

Życie w Zakonie zaczyna się od Postulatu. Kandydaci mieszkają w klasztorze razem z innymi zakonnikami, uczestnicząc wraz z nimi we wszystkich ćwiczeniach zakonnych (modlitwach, pracach, posiłkach) pod opieką wychowawcy (magistra postulatu). Postulant nie nosi jeszcze stroju zakonnego, jakim jest brązowy habit i nie składa jeszcze ślubów zakonnych. Głównym celem tego czasu jest odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem? kim chcę być? Postulat trwa i kończy się obłóczynami, podczas których postulant otrzymuje zakonny habit i nowe imię. Wówczas staje się nowicjuszem. Obecnie postulat odbywa  się we Wschowie.

ALWERNIA - PROCESJA

Nowicjat


 

Nowicjat trwa rok i jest okresem, w którym nowicjusz rozpoczyna życie w Zakonie. Stara się lepiej zrozumieć i pogłębić osobistą decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa w Kościele i dzisiejszym świecie w duchu św. Franciszka oraz coraz głębiej poznaje i praktykuje franciszkański sposób życia.

Nowicjusz nie składa jeszcze ślubów zakonnych (posłuszeństwa, ubóstwa i czystości), ale przygotowuje się do nich. Uwieńczeniem nowicjatu jest właśnie ceremonia złożenia pierwszych ślubów zakonnych (czasowych) na okres jednego roku. Bracia nowicjusze podobnie jak bracia postulanci żyją pod kierownictwem wychowawcy (ojca magistra). Obecnie nowicjat odbywa się w Osiecznej koło Leszna.

BARTEK

Wyższe Seminarium Duchowne


Bracia, którzy pragną przyjąć święcenia kapłańskie, muszą ukończyć Wyższe Seminarium Duchowne, we Wronkach. Studia w seminarium trwają - tak jak innych seminariach - 6 lat. Podczas studiów alumni otrzymują posługi lektoratu i akolitatu. Na piątym roku bracia składają śluby wieczyste, po których otrzymują święcenia diakonatu. Bracia klerycy podczas studiów przygotowywani są do posługi duszpasterskiej. Wyjeżdżają na rekolekcje, spotykają się z młodzieżą, odwiedzają więźniów, opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, biorą udział w sympozjach, pielgrzymkach.

Okres formacji w seminarium koczy się wraz z przyjęciem święceń prezbiteratu, po których młody kapłan zostaje wysłany do jednego z naszych klasztorów:

   www.franciszkanie.net/kuria-prowincjalna/domy-zakonne-w-polsce/ 

 

OFM_ORG_MODLITWA8

Juniorat dla braci  zakonnych


 

Po pomyślnie zakończonym nowicjacie brat, który chce realizować swoje powołanie jako nie-kapłan, ale jako brat zakonny, skierowany jest do Junioratu. Ten dwuletni etap formacji, po nowicjacie  ma na celu przygotowanie intelektualne i praktyczne braci do służby Bogu i ludziom w konkretnych klasztorach. Obecnie juniorat odbywa się we Wronkach.

OFM_20170313_1

Formacja ciągła


Formacja ciągła jest to droga całego życia brata mniejszego, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. W czasie tej drogi przymioty osobiste, świadectwo ewangeliczne i umacnianie się w powołaniu podlegają nieustannemu rozwojowi, według wzoru św. Franciszka, który nie przestaje nas zachęcać, abyśmy zawsze na nowo „zaczynali czynić dobro” (KG 135).

Formacja ciągła, wspierana na fundamencie duchowości franciszkańskiej, ma na uwadze integralny wymiar osobowości brata mniejszego i powinna przyczyniać się do jego rozwoju pod każdym względem (por. KG 136).

bracia e ze świata

afryka

Kontakt:

Kuria Prowincjalna

Zakon Braci Mniejszych-Franciszkanów Prowincja św. Franciszka z Asyżu

ul. Garbary 22

61-867 Poznań

tel. (061) 85 12 600

tel. 661 125 390 lub 665 988 241

www.franciszkanie.net

e-mail:kuria@franciszkanie.net

Duszpasterz powołań:

e-mail:powolanie@franciszkanie.net

tel. 797 907 395

Kategorie:
 • Odpust Matki Bożej Podgórskiej 2021.

  Odpust Matki Bożej Podgórskiej 2021.

    Odpust ku czci Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin 22-08-2021. Niedziela 22 sierpnia była rzeczywiście wielkim świętem na Podgórzu.…

  Zobacz więcej

 • Odpust parafialny 29-06-2021

  Odpust parafialny 29-06-2021

  Jak co roku 29. czerwca uwielbiliśmy Boga za Jego św. Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystej Mszy św. o 18:30 przewodniczył…

  Zobacz więcej

 • Poświęcenie organów

  Poświęcenie organów

  Kolejna już - 362. rocznica konsekracji kościoła na Podgórzu zgromadziła nas na uroczystej liturgii, której przewodniczył Minister Prowincjalny o. dr…

  Zobacz więcej

 • Wprowadzenie relikwii bł. Elżbiety Canori Mory 16-05-2021

  Wprowadzenie relikwii bł. Elżbiety Canor

  W niedzielę 16 maja 2021 r. podczas uroczystej Mszy św. zostały wprowadzone do naszego sanktuarium relikwie bł. Elżbiety Canori Mory…

  Zobacz więcej