Modlitwy św.Franciszka – Modlitwa do Jezusa Eucharystycznego

Oto uniżasz się co dzień jak wtedy, gdy z tronu królewskiego zstąpiłeś do łona Dziewicy. Co dzień przychodzisz do nas w pokornej postaci. I jak ukazałeś się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak teraz ukazujesz się nam w świętym chlebie. Patrząc oczyma cielesnymi, widzieli oni tylko Twoje Ciało, lecz wierzyli, że jesteś Bogiem, ponieważ widzieli Cię oczyma ducha. Tak samo i my, oglądając chleb i wino oczyma cielesnymi, umiejmy widzieć i wierzyć mocno, że jesteś Bogiem, że Twoje najświętsze Ciało i Krew jest żywe i prawdziwe.
W taki to sposób, Panie, jesteś zawsze ze swymi wiernymi,
jak sam mówisz: A oto Ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28, 20).