Odpust Matki Bożej Podgórskiej 2019 r.

Odpust Matki Bożej Podgórskiej – 25.08.2019 r.