Ogłoszenia parafialne 27.10.2019 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
27.10.2019 R.

 

Serdecznie witam i pozdrawiam Parafian i Gości przybyłych do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin.

 

 1. Dzisiaj:
  • o 13:00 Msza św. w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a następnie spotkanie w klasztorze;
  • o 15:00 w naszym Liceum Franciszkańskim spotkanie wspólnoty Komunia Małżeństw;
  • młodzież franciszkańska rozprowadza znicze, a dochód ze sprzedaży przeznaczy na pielgrzymkę do Medziugorje.

 

 1. Do czwartku, 31. października Zapraszam na nabożeństwa różańcowe o 7:30, 17:00 oraz o 18:00.
 2. W poniedziałek, 28. października o 17:00 spotkanie wspólnoty Żywego Różańca.
 3. W środę o 18:30 Msza św. w intencjach zbiorowych do Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin.
 4. W czwartek, 31. października o 18:30 Msza św. w intencji wszystkich Róż Różańcowych Żywego Różańca.

 

 1. W piątek 1. listopada Uroczystość Wszystkich Świętych – święto nakazane. Msze święte w naszym kościele o 6:30, 8:00, 9:30, 18:30 i 20:00. O 11:00 Msza św. na starym cmentarzu, a o 12:00 Msza św. na nowym cmentarzu; przed nią o 11:40 procesja z modlitwami za zmarłych. O 20:00 różaniec za zmarłych na nowym cmentarzu.

Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

Zapraszam do składania wypominek za zmarłych: z wypominek jednorazowych będziemy się modlić od 2 do 9 listopada na nabożeństwie o 18:00 odczytując imiona zmarłych, a następnie o 18:30 będzie sprawowana Msza św. zbiorowa za zmarłych.

Za zmarłych z wypominek rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 9:00 oraz na Mszy św. zbiorowej w pierwszą środę miesiąca o 8:00. Druki wyłożone są przy wyjściu z kościoła. Wypominki można składać w zakrystii, w biurze parafialnym oraz 1 listopada przed południem na naszych parafialnych cmentarzach.

Ponieważ w związku z pracami przy położeniu chodnika na cmentarzu kontenery są ustawione tylko przy wejściu na cmentarzu, bardzo proszę o przynoszenie śmieci właśnie do nich, a nie pozostawianie ich w starych betonowych śmietnikach.

O 18:30 Msza św. za zmarłych braci, siostry, rodziców, krewnych, przyjaciół i dobrodziejów Zakonu Braci Mniejszych oraz zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 1. W pierwszą sobotę miesiąca, 2. listopada o 18:30 Msza św. za żyjących i zmarłych: czcicieli Matki Bożej Podgórskiej, dobrodziejów Sanktuarium, członków Żywego Różańca. Po Mszy św. różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

 1. W liturgii Kościoła:
  • w poniedziałek, 28. października – święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
  • w piątek, 1. listopada – uroczystość Wszystkich Świętych;
  • w sobotę, 2 listopada – wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
 2. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer tygodnika katolickiego Niedziela; w nim m.in. o tym, kim są święci, dlaczego czcić świętych i o duszach czyśćcowych.

Nabyć można także franciszkańskie kalendarze misyjne na 2020 rok (5 zł). Ofiary ze sprzedaży przekażemy naszym misjonarzom w Boliwii.

 1. Bardzo proszę o uregulowanie opłat tytułem prolongaty miejsc na naszych parafialnych cmentarzach.

 

 1. W dniach 29. kwietnia do 6 maja 2020 roku organizujemy pielgrzymkę autokarową do Medziugorje. Szczegółowe informacje w zakrystii i biurze parafialnym. Serdecznie zapraszamy!!!

APEL POLICJI O OSTROŻNOŚĆ NA DROGACH

 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. na drogach regionu doszło do 712 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 164 osoby i 746 zostało rannych – to o 50 osób więcej, niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to zjawisko wpływ mają nierozerwalne elementy, tj. człowiek-droga-pojazd.

Okres jesienno-zimowy to pora roku, która patrząc z perspektywy użytkownika dróg, wprowadza utrudnienia zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne przyczyniają się do większej liczby wypadków drogowych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, coraz częściej dochodzi do zatorów drogowych. Codzienne obowiązki, styl życia, a także wspomniane utrudnienia w ruchu, u wielu kierowców wywołują frustrację, która w następstwie przeradza się w agresję. Kierowcy przejawiający taki stan psychofizyczny, często zapominają, że na drodze obowiązują odpowiednie reguły, określone w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym
i doprowadzają do zdarzeń drogowych. Do zdarzeń dochodzi także na skutek nieuzasadnionego pośpiechu, czy też po prostu zamyślenia. Prowadzone w tym zakresie przez Policję analizy wskazują, iż od kilku lat głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem są:

 • niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze,
 • niestąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Śmierć człowieka wiąże się z ogromną tragedią dla rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Sprawca wypadku poniesie konsekwencje prawne, ale i w jego pamięci na długie lata pozostaną traumatyczne wspomnienia. Koniecznym zatem jest podjęcie natychmiastowych działań, aby ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, szczególnie z ofiarami w ludziach. Czas również na zmiany w świadomości człowieka, jako użytkownika dróg - potencjalnie każdy z nas może stać się ofiarą wypadku drogowego. Wsiadając za kierownicę pojazdu, wchodząc z domu, każdy ma obowiązek postępować zgodnie z literą prawa.

Odnieść też należy się do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi
i rowerzyści. Nieoświetlone drogi, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że wzrasta ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zależy w dużej mierze od Ich dobrej widoczności. Pieszy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym na drodze. Dlatego zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych. Pieszy posiadający takie elementy widoczny jest z odległości 150 metrów, natomiast bez nich odległość ta maleje do 40 metrów.

Zwracam się również z apelem do pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność w obrębie przejść dla pieszych, aby przed wejściem na jezdnię zawsze upewnili się, czy ich zachowanie nie doprowadzi do zdarzenia drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pamiętajmy - na drodze nie jesteśmy sami, obok nas są też inni.

 

insp. Paweł Spychała

Komendant Wojewódzki Policji

w Bydgoszczy

 

 

 1. W minionym tygodniu zmarli z naszej parafii śp. Jerzy Pietrzak z ul. Andersa oraz śp. Jadwiga Michlewicz z ul. Akacjowej. Dobry Jezu, a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen

 

Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i złożone dziś ofiar.

 

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
o. Jozue M. Misiak OFM
proboszcz

Komentowanie jest niedostępne.