NOWA PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

W Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej 25.03.2018 r., na Mszy św. o godz. 9:30 został powołana nowa Parafialna Rada Duszpasterska.

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:

Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

Do kopetencji rady należą wyłacznie sprawy duszpsterskie parafii.
Zadaniem rady jest wyrażanie opinii w sprawach duszpasterskich parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.
Przedmiotem szczególnej troski rady są ​zwłaszcza:
apostolat liturgiczny, stan katechizacji parafii, duszpasterstwo rodzin, młodzieży i ludzi w potrzebie, a także troska o obecność w parafii ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Działalność rady zmierza do pogłębienia religijnej świadomości parafian i kształtowania w nich postawy odpowiedzialności za parafi​ę​
jako wspólnotę, a także do budzenia i rowijania inicjatyw apostolskich wśród parafian.

Do parafialnej rady duszpasterskiej zostali powołani:

1. Danuta Anusiak
2. Stanisław Anusiak
3. Adam Blakiewicz
4. Paweł Boniecki
5. Jan Cackowski
6. Małgorzata Dembek
7. Marcin Empel
8. Wojciech Klabun
9. Bobumiła Kostrzewska
10. Agnieszka Kozłowska
11. Marlena Krużyńska
12. Maria Manelska
13. Dariusz Manelski
14. Anna Nowak
15. Patryk Olewiński
16. Barbara Wiecankowska
17. Maciej Wróblewski
18. Magdalena Wrzochal
Wszystkim członkom rady życzę wytrwałości w realizowaniu zadań zleconych przez Ducha Świętego.

o. Jozue M. Misiak, proboszcz

 

 • 29404580_1657695660965246_1415584404_o
 • 29404644_1657712797630199_1023278896_o
 • 29404828_1657695687631910_910352916_o
 • 29405053_1657695527631926_956158539_o
 • 29405065_1657695714298574_1953247666_o
 • 29405109_1657695587631920_562708178_o
 • 29513743_1657695524298593_1719974223_o
 • 29514412_1657695644298581_897574773_o
 • 29526674_1657695710965241_1603530393_o
 • 29526796_1657695680965244_1524163502_o
 • 29526879_1657695800965232_1653899252_o
 • 29526988_1657695607631918_602027982_o
 • 29527096_1657695767631902_423456906_o
 • 29527171_1657695664298579_136152724_o
 • 29527418_1657695594298586_981997740_o
 • 29527666_1657695770965235_1498821363_o
 • 29632910_1657695534298592_1263002432_o
 • 29633087_1657695530965259_1430386390_o
 • 29633120_1657695677631911_490697822_o
 • 29633270_1657695797631899_249392585_o
 • 29633273_1657695760965236_191641226_o
 • 29633312_1657695720965240_336606880_o
 • 29633627_1657695690965243_320149443_o
 • 29633628_1657695764298569_1425043657_o
 • 29633753_1657695724298573_1746709798_o
 • 29634466_1657695590965253_993170458_o
 • 29634505_1657695650965247_1283441974_o
 • 29693144_1657712790963533_484747204_o

Komentowanie jest niedostępne.