ŻYCZENIA WIELKANOCNE

1surrexit

 

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragnę złożyć serdeczne życzenia.

Niech Zmartwychwstały Pan będzie źródłem prawdziwej radości, pokoju

i nadziei na wieczne z Nim przebywanie w niebie.

Radosnego Alleluja!

W imieniu Braci Mniejszych w Toruniu

o. Jozue M. Misiak OFM
gwardian

Toruń, Wielkanoc A.D. 2018

Komentowanie jest niedostępne.