Rycerze św.Franciszka

Spotkania odbywają się w klasztorze...

W pierwszy piątek miesiąca dzieci uczestniczą we Mszy św. o godz. 17.00 (od godz. 16.30 okazja do Spowiedzi św.)

Na spotkania zapraszamy uczniów z klas IV, V, VI

Opiekunem wspólnoty jest o. Tycjan Kubiak - wikariusz parafii.

Rycerze św. Franciszka z Asyżu.

Rycerze św. Franciszka, to wspólnota dzieci pragnących żyć według zasad św. Franciszka z Asyżu, którzy pragną tak jak on miłować Jezusa, drugiego człowieka i każde stworzenie.

Do tej wspólnoty mogą należeć dzieci ze szkoły podstawowej, z klas od IV - VI.

Formacja przygotowuje do życia we wspólnocie Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego, obejmującego młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną.

Na cotygodniowych spotkaniach Rycerzy św. Franciszka można bardziej poznać Jezusa i Jego Ewangelię. Jest też wspaniała okazja do poznania zasad życia św. Franciszka z Asyżu, który tak pięknie i w sposób święty w swoim życiu naśladował Jezusa.
Na spotkaniach nie brakuje też wspólnej modlitwy oraz udziału w Mszach św. Jest również czas na zabawę i śpiew.

Kilka razy w roku Rycerze św. Franciszka wyjeżdżają na Prowincjalne i Regionalne Dni Braterstwa, a w czasie letnich wakacji mogą wziąć udział w rekolekcjach dla Rycerzy (zw. Alwernią).