Grupa AA

Anonimowi Alkoholicy u Braci Mniejszych Franciszkanów na Podgórzu

W każdą niedzielę o godz. 17.00 w Parafii p.w. św. Piotra i Pawła na Podgórzu ul. Poznańska 49, w klasztorze odbywają się mitingi grupy Anonimowych Alkoholików (AA).

Grupa ta została założona 24.06.2007 r. pod nazwą „Przebudzeni duchowo". Jej organizatorem Andrzej, który zaprasza w imieniu własnym i kolegów na mitingi osoby uzależnione (kobiety i mężczyzn).

Spotkania są zamknięte (anonimowe). Jednak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca odbywają się spotkanie otwarte (też o godz. 17.00 ) na które zaproszeni są wszyscy dotknięci chorobą alkoholową, rodziny osób uzależnionych oraz sympatycy. Na tych otwartych spotkaniach można uzyskać dokładną informację na temat problemu alkoholowego i radzenia sobie jak żyć w trzeźwości i codzienności bez alkoholu.

W każdy czwartek o godz. 18.00 ul. Poznańska 52 w Domu-Muz spotyka się grupa AA pod nazwą „Mocni Duchem". Zapraszamy! Założyciel Andrzej „AA"

Anonimowi Alkoholicy bardzo serdecznie dziękują Franciszkanom za wszelką życzliwość, troskę i opiekę duchową.