INTENCJE MSZALNE 25 września – 02 października 2022 r.

INTENCJE MSZALNE

25 września – 02 października 2022 r.

 

26. NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 września

06:30    W intencji Parafian

08:00    1. Za ++ Mariana Kierzkowskiego oraz rodziców i rodzeństwo z obojga stron o dar życia wiecznego

 1. Za ++ Mariana i Zbigniewa Działdowskich

09:30    1. Za + Andrzeja Lubranta o miłosierdzie Boże i udział w Królestwie Niebieskim

 1. Za wstawiennictwem Matki Bożej Podgórskiej prośba o dary Ducha Świętego i opiekę Maryi na nowy rok szkolny i akademicki dla Wiktora i Huberta

11:00   1. Za + Aurelię Taruć oraz ++ z rodziny Taruć i Minkowskich

 1. Za ++ Zofię i Michała Nych

13:00   1. W intencji o powołania do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Zakonu Braci Mniejszych

 1. Za ++ Elżbietę, Annę, Marka, Antoniego Zychroskich, Barbarę i Jana Gardzielewskich oraz Sabinę Płaczek
 2. W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o wypełnienie się woli Bożej , dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin dla Wiesławy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Podgórskiej i świętego Józefa dla całej rodziny

18:30   1. Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (24)

 1. Za ++ Zofię i Stanisława Rybka, Kazimierę i Tadeusza Chojnackich oraz Krystynę i Józefa Pagie – o dar nieba

20:00   O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wypełnienie się woli Bożej dla rodziny      Wasilewskich

 

 

Poniedziałek - 26 września

08:00    1. Za + Ignacego Zagórskiego (greg. 25)

 1. Za + Tadeusza Stachowskiego – intencja od uczestników pogrzebu
 2. W intencji syna Piotra o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin
 1. W intencji Dobrodziejów
 2. O Boże błogosławieństwo oraz zdrowie duszy i ciała dla męża Jana

18:30    1. Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (25)

 1. Za + Zuzannę Stoczko – intencja od wspólnoty mieszkaniowej i sąsiadów
 2. Za wstawiennictwem Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Aurelii z okazji 60. rocznicy urodzin
 1. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ani - intencja od kręgu Domowego Kościoła świętych Piotra i Pawła

 

Wtorek – 27 września

08:00   1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wypełnienie się woli Bożej dla rodziny Wasilewskich

 1. Za ++ mamę i tatę oraz rodzeństwo
 2. Za + Mikołaja
 3. Za ++ teściów Helenę i Bernarda Wachowiaków oraz męża Zbigniewa Wachowiaka

18:30   1. Za ++ Lecha Gęsickiego, rodziców i dziadków z obojga stron oraz rodzeństwo

 1. Za ++ Edmunda Stosik w 33. rocznicę śmierci, żonę Stefanię i ++ rodziny
 2. Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (26)

 

 

 

Środa – 28 września

08:00    1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wypełnienie się woli Bożej dla rodziny Wasilewskich

 1. Za + brata Ryszarda Nagórka o spokój duszy i miłosierdzie Boże
 2. W intencji córki Dominiki i Jej rodziny o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Podgórskiej Niepokalanej Królowe Rodzin

 

 

18:30    1. W intencji próśb i podziękowań składanych do Matki Bożej Podgórskiej oraz w intencji małżeństw i rodzin

 1. Za + Wacławę Rojek z okazji imienin
 2. Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (27)
 3. W intencji Anny Kruszewskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia – intencja od Ani i Asi

 

Czwartek – 29 września

08:00    1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha Świętego i wypełnienie się woli Bożej dla rodziny Wasilewskich

 1. O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla chrześniaczki Natalii
 2. Za + Michała Szeczmańskiego

18:30    1.  Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (28)

 1. Za + Halinę Strzelecką – intencja od uczestników pogrzebu
 2. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Podgórskiej dla Artura
 3. Za + Mirosława Bartkowskiego

 

Piątek – 30 września

08:00     1. Za + Ignacego Zagórskiego (greg. 29)

 1. Za wstawiennictwem dusz czyśćcowych w intencji Darii

15:00     W intencji wynagradzającej za aborcję

18:30     1. Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (29)

 1. Za + Zuzannę Stoczko – intencja od wspólnoty mieszkaniowej i sąsiadów
 2. Za + Ryszarda Cander – intencja od uczestników pogrzebu
 3. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą do Matki Bożej Podgórskiej o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Iwony i Leszka Sierakowskich z okazji 50. rocznicy sakramentu małżeństwa

 

 

Sobota – 01 października

08:00    1. Prośba o światło Ducha Świętego, zdrowie i silną wiarę dla syna Tobiasza (1)

 1. Za + Tadeusza Rzeszotek – intencja od uczestników pogrzebu
 2. Za + Marię Gawęde (greg. 1)

18:30     1. Za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca, czcicieli Matki Bożej Podgórskiej i dobrodziejów sanktuarium

 1. Prośba o życie wieczne dla przodków a dla rodziny o uwolnienie skutków ich grzechów (30)
 2. Za + Janinę Michułko (greg. 1)
 3. Za ++ rodziców Marię i Władysława Osińskich oraz Katarzynę i Albina Magerów

 

 

27. NIEDZIELA ZWYKŁA – 02 października

06:30    Za + męża Szczepana Przybylskiego w 2. rocznicę śmierci

08:00    O Boże błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie spraw Mariusza

09:30    1. W intencji Parafian

 1. Za ++ Wandę, Franciszka i Kazimierza Chmal oraz męża Sławomira Kaźmierczaka w 7. rocznicę śmierci

11:00   1. Z okazji 66. rocznicy urodzin męża Leszka Żołnowskiego z prośbą o opiekę Matki Bożej Podgórskiej

 1. Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Podgórskiej dla Krystyny i Mirosława Laskowskich z okazji 42. rocznicy sakramentu małżeństwa

13:00   1. Za ++ Walerię i Henryka Tarłowskich

 1. Za + Julię Wojcieszek – intencja od uczestników pogrzebu

15:00   Domowy Kościół Rejon Podgórz - inauguracja

16:00   W intencji osób niepełnosprawnych i ich rodzin

18:30   1. Za ++ Stefanię w 12. rocznicę śmierci i Wilhelma Góral, Helenę Szczepańską oraz Genowefę i Ludwika Olech – o dar nieba

 1. Za + Janinę Michułko (greg. 2)

20:00  Prośba o światło Ducha Świętego, zdrowie i silną wiarę dla syna Tobiasza (2)

 

 

Komentowanie jest niedostępne.