Kategoria Archiwum: Ogłoszenia

ogłoszenia

ŻYCZENIA WIELKANOCNE KS. BP. WIESŁAWA ŚMIGLA

Drodzy diecezjanie! Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia! Święta Zmartwychwstania to czas radości i przyjęcia do naszego życia Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i grzech. Pamiętajmy, że „jeśli wszelka miłość pragnie wieczności – Boża Miłość nie tylko jej pragnie, ale ją sprawia i nią jest” (J. Ratzninger). Ludzie wierzący w sposób szczególny doświadczają tej prawdy…
Czytaj więcej

NOWA PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

W Niedzielę Palmową czyli Męki Pańskiej, na Mszy św. o godz. 9:30 został powołana nowa Parafialna Rada Duszpasterska. Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon…
Czytaj więcej

Ogłoszenia parafialne – NIEDZIELA PALMOWA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ MĘKI PAŃSKIEJ – 25 marca 2018 R.   Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: hosanna i ukrzyżuj Go! Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które…
Czytaj więcej

Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 18 marca 2018 R. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia…
Czytaj więcej