REKOLEKCJE: Zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję – oddanie się w niewolę miłości wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Komentowanie jest niedostępne.