ODPUST PARAFIALNY

image-60

Mocą swego męczeństwa Piotr i Paweł są ze sobą związani na zawsze.
 Ulubionym obrazem ikonografii chrześcijańskiej jest
 przedstawienie uścisku obydwu apostołów zmierzających ku męczeństwu.
 Możemy powiedzieć, że właśnie ich męczeństwo w najgłębszym sensie
 jest urzeczywistnieniem braterskiego uścisku.
 Umierają za jednego Chrystusa i składając świadectwo opłacone życiem,
 stanowią jedno.

Benedykt XVI

 

Dzisiaj w naszej parafii odpust ku czci

świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Msze Św. z kazaniami o 8:00, 15:00 i 18:30.

Wieczorną Mszę Św. w intencji Parafian i Dobrodziejów odprawi
i kazanie wygłosi

o. prof. dr hab. Adam Sikora OFM.

Serdecznie zapraszam

o. Jozue M. Misiak OFM

proboszcz

Komentowanie jest niedostępne.