Urodziny o. Błażeja

„ Życie z Bogiem dla ludzi”

 

 

Pod honorowym patronatem Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego odbyło się w Toruniu –
w Dzień Matki, spotkanie z o. Błażejem Sekulą - bohaterem książki „Życie z Bogiem dla ludzi”.

Idea jej powstania to chęć zachowania rekolekcji prowadzonych przez kilkadziesiąt lat, w całym kraju, przez tego charyzmatycznego kaznodzieję.

W audytorium Franciszkańskiego Liceum Ogólnokształcącego zjawili się  wychowankowie i przyjaciele o. Błażeja, którzy w zdjęciowej prezentacji poznali najważniejsze wydarzenia z życia bohatera i jubilata, który w maju skończył
85 lat. Laudację wygłosił o. dr Jozue Misiak – gwardian toruńskich Franciszkanów, gdzie przebywa obecnie o. Błażej, a spotkanie uświetniła muzycznie schola dziecięca, działająca przy kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

Oprócz kwiatów i życzeń zdrowia, przyjaciele z Helu - gdzie o. Błażej spędził 8 lat, formując duchowo młodych ludzi - przywieźli ryby, a z Poznania przyjechał wielki tort, który starczył dla ponad stu uczestników spotkania.

Wspominano także związki Torunia z początkami Polski Niepodległej
i Morskiej – wśród uczestników byli też toruńscy żeglarze, a Marszałek Piotr Całbecki od 2016 r. patronuje i finansuje w Województwie Kujawsko – Pomorskim, program edukacji morskiej młodzieży „Kurs na Horn” – realizowany przez Bractwo Kaphornowców, którego finał odbędzie się we wrześniu b.r. w Toruniu.

Spotkanie z o. Błażejem zakończyło się Jego błogosławieństwem, a wieczorem odbył się wspólny różaniec.

Mira Urbaniak

Komentowanie jest niedostępne.